Vergoedingen

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (PGB) is een bedrag waarmee u zelf de zorg die u nodig heeft kunt inkopen. Met een PGB kiest u zelf de zorgverleners en maakt u afspraken over de zorg die u wilt ontvangen. Zo krijgt u precies de zorg die u wenst en nodig heeft, op de door u gewenste tijden en dagen..

Voor het verkrijgen van een PGB heeft u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt verstrekt door uw gemeente of het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Zij bekijken uw persoonlijke situatie en zorgbehoeften. Op basis hiervan wordt in kaart gebracht welke zorg u nodig heeft.
De definitieve indicatie bevat informatie over welke zorg u vergoed krijgt, op hoeveel zorg u recht heeft en voor hoelang u dat recht heeft.

Heeft u geen recht op een indicatie, maar wilt u wel graag zorg ontvangen?
Neemt u dan contact met mij op voor meer informatie

24 uurs palliatieve/ terminale zorg

Deze zorg wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed vanuit de basis verzekering.
Voor meer informatie kunt u altijd contact met mij opnemen.